YOSROYKA

REKABENTUK GRAFIK

  1. Menyediakan perkhidmatan rekaan (Grafik) Penerbitan Buku Ilmiah Universiti Malaysia kelantan.
  2. Menyediakan perkhidmatan rekaan (Grafik) Penerbitan Korporat Universiti Malaysia kelantan.
  3. Menyediakan perkhidmatan rekaan (Grafik) jabatan khususnya dan UMK amnya seperti rekaan poster, flyers, phemplet, banner, backdrop, penerbitan buku program, slide dan penerbitan-penerbitan berkaitan.
  4. Menyediakan perkhidmatan rekaan (grafik) untuk tujuan hebahan program rasmi Universiti seperti penyediaan konsep rekabentuk dan rekaletak digital dan bahan bercetak, backdrop, banner, Ad Banner (Digital), Bunting & penerbitan-penerbitan berkaitan.
  5. Memberikan perkhidmatan berkonsepkan penerbitan dan output secara digital selain daripada bentuk konvensional.
  6. Memberi khidmat perunding dalam proses penerbitan (grafik) agar penyelarasan dapat dibuat berdasarkan reka bentuk (format), ukuran, susun atur (layout) dan Jenis huruf (typography) dengan lebih berkesan mengikut piawaian yang dikehendaki berlandaskan Corporat identiti UMK.
  7. Memberikan pendedahan dan latihan tentang penggunaan apikasi (software) yang sesuai dengan bidang penerbitan  bagi mempermudahkan proses pengeluaran (percetakan) mengikut keperluan.
  8. Menyediakan perkhidmatan untuk mendapatkan penceramah luar untuk membantu dan memberi tunjuk ajar dalam bidang rekaan (Grafik) mengikut keperluan.

Maklumat sedang dikemaskini.

Maklumat sedang dikemaskini.

Choose Theme Options
Choose Layout
Wide Boxed

PREDEFINED SKINS
bg pattrens