TUAN ZUL

PENERBITAN KORPORAT

  1. Berfungsi sebagai entiti yang mengurus, menyedia dan menerbitkan Laporan Rasmi Universiti yang menjadi Key Performance Indicators (KPI) wajib UA untuk menyediakan Laporan Ringkasan Kedudukan Kewangan Badan-badan Berkanun agar membolehka ia dibentangan di Mesyuarat Jemaah Menteri dan Parlimen Malaysia mengikut garis panduan dan norma waktu yang telah ditetapkan.
  2. Berfungsi sebagai entiti yang mengurus, menyedia dan menerbitkan buku kreatif universiti bagi tujuan promosi seperti Penerbitan Buletin Rasmi Universiti (TERAJU), Penerbitan Kalendar & Diari, Penerbitan Set Kad ( Raya, Konvokesyen , Jemputan dan lain-lain berkaitan) dan Penerbitan Buku Coffee Table Book (CTB) untuk memastikan jenama UMK sentiasa relevan kepada masyarakat dan industri sebagai sebuah ”Universiti Keusahawanan”.
  3. Menguruskan Penerbitan Buku Program Rasmi Universiti yang melibatkan program atau aktiviti rasmi universiti sama ada yang dilakukan di dalam dan luar universiti seperti Buku Istiadat Konvokesyen Universiti, Buku Pelan Strategik Universiti, Buku Laporan Audit Autonomi dan Lain-lain.
  4. Bahagian Penerbitan Korporat bertindak sebagai entiti yang menguruskan dan menyediakan Spesifikasi Teknikal Penerbitan Korporat yang melibatkan aktiviti penyediaan laporan sebutharga pembekalan, perkhidmatan dan penghantaran bahan percetakan Universiti atau Jabatan.
    Bertindak sebagai medium pengantara yang memantau imej korporat universiti yang melibatkan aktiviti penerbitan dan percetakan bunting, banner, backdrop dan lain-lain berkaitan menerusi permohonan daripada dalam dan luar Universiti atau Jabatan.
  5. Selaku entiti yang menguruskan edaran bahan Penerbitan Korporat sama ada dalam dan luar Universiti yang melibatkan Agensi-agensi kerajaan, Badan-badan Berkanun, Agensi Swasta, NGO, syarikat persendirian dan lain-lain yang berkepentingan kepada pemegang taruh universiti.

Maklumat sedang dikemaskini.

Maklumat sedang dikemaskini.

Choose Theme Options
Choose Layout
Wide Boxed

PREDEFINED SKINS
bg pattrens