SITI ZAHARAH

PENERBITAN DAN PENYELIDIKAN

  1. Pengurusan proses penganalisisan dan penyediaan laporan penerbitan penyelidikan untuk Laporan Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (SETARA), Instrumen Penilaian Penyelidikan Malaysia (MyRA),  MyMOHES dan lain-lain
  2. Pengurusan penjanaan, kemaskini dan semakan data jurnal berindeks (ISI Web Of Science (SCI& SCCI), Scopus dan ERA) dan jurnal tidak berindeks
  3. Menyediakan laporan bulanan penerbitan penyelidikan makalah bagi pelaporan prestasi penerbitan universiti kepada pihak pengurusan tertinggi universiti (Jawatankuasa Penyelidikan Universiti (JKPU), Lembaga Pengurusan Universiti (LPU), Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMO) dan Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi) serta pihak berkepentingan lain
  4. Pengurusan pengesahan dan semakan penerbitan penyelidikan bagi tuntutan insentif penerbitan, dana penerbitan makalah, kenaikan pangkat staf akademik dan pengambilan staf akademik (temuduga)
  5. Membantu dan menyediakan perkhidmatan maklumat khusus berasaskan penerbitan penyelidikan bagi menyokong usaha- usaha R&D dan penerbitan makalah di UMK
  6. Membantu penyelidik mengenalpasti sumber-sumber maklumat (jurnal) yang berkaitan bagi tujuan penerbitan makalah (berindeks dan tidak berindeks) serta membantu meningkatkan kemahiran pencarian maklumat oleh penyelidik

Maklumat sedang dikemaskini.

Maklumat sedang dikemaskini.

Choose Theme Options
Choose Layout
Wide Boxed

PREDEFINED SKINS
bg pattrens