RAIHANA

EDITORIAL ILMIAH

  1. Meningkatkan penerbitan buku dan bahan terbitan ilmiah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dari segi kualiti dan Kuantiti
  2. Menawarkan khidmat professional penerbitan seperti penyuntingan, grafik, atur huruf dan juga mengurus penerbitan untuk warga UMK dan pelanggan di luar UMK
  3. Meningkatkan penerbitan buku secara web-based (e-pub)
  4. Mengadakan promosi buku-buku terbitan UMK di dalam dan luar Negara
 
Penerbit UMK berperanan sebagai bahagian yang bertanggungjawab dalam menerbitan pelbagai bahan ilmiah dan jurnal mengikut dasar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Penerbit UMK. Penerbit UMK turut menguruskan setiap hal ehwal penerbitan.

Perjanjian

Perjanjian

Choose Theme Options
Choose Layout
Wide Boxed

PREDEFINED SKINS
bg pattrens