Kedai Buku Online

Untuk lihat senarai buku terbitan Penerbit UMK

Buku Terbaru

Pesanan

 

Pesanan boleh dibuat terus kepada Penerbit UMK atau melalui wakil pengedar kami. Pesanan melalui pos hendaklah disertakan dengan bayaran Cek Berpalang, Bank Draf, Kiriman Wang atau Wang Pos atas nama Bendahari Universiti Malaysia Kelantan dan di alamatkan ke Penerbit UMK. Tempoh penghantaran adalah dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh terima bayaran.

Penggantian

Kesemua jualan buku adalah muktamad dan pihak kami hanya menerima pemulangan buku rosak yang berpunca daripada pihak kami dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan. Setiap pemulangan buku hendaklah disertakan dengan resit pembelian.

 

Kemudahan Kredit

Kemudahan kredit hanya diberikan kepada pengedar/ wakil jualan yang di lantik oleh Penerbit UMK yang telah menunjukan rekod penjualan dan pembayaran yang baik.

TATACARA PENYERAHAN MANUSKRIP

1) Lengkapkan Borang Penyerahan Manuskrip

Borang boleh diperolehi di Penerbit UMK, Pejabat Perpustakaan & Pengurusan Ilmu, Kampus Kota, Puan Raihana/Puan Asma atau muatturun borang penyerahan manuskrip.

2) Semak manuskrip secara terperinci sebelum diserahkan kepada Penerbit UMK.

Manuskrip yang lengkap untuk diterima oleh Penerbit UMK, harus mengandungi spesifikasi seperti berikut:

i. Halaman judul buku (judul buku, nama editor/penulis)

ii. Isi kandungan

iii. Senarai jadual/rajah

iv. Senarai singkatan

v. Kata pengantar

vi. Prakata

vii. Penghargaan

viii. Pengenalan

ix. Bab/ artikel

x. Lampiran

xi. Rujukan

xii. Bibliografi

xiii. Indeks

xiv. Biodata penulis/editor

xv. Sinopsis

 

3) Hantar salinan manuskrip secara salinan elektronik (soft copy) & salinan bercetak (hard copy) beserta borang penyerahan manuskrip & Borang Perjanjian Penerbitan Buku UMK yang lengkap kepada :

Puan Raihana binti Sulaiman

Penolong Pegawai Penerbitan

Tel : 09-771 7190

e-Mel : raihana.s@umk.edu.my

Puan Siti Asma’ binti Mohd Rozid

Penolong Pustakawan

Tel : 09-771 7191 / 7181

e-Mel : asma.rozid@umk.edu.my

Anda boleh membuat belian secara dalam talian menerusi laman web berikut:

Panduan Penerbitan Ilmiah

Panduan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan penjelasan kepada pensyarah dalam penyediaan buku dan coffee table book.

Choose Theme Options
Choose Layout
Wide Boxed

PREDEFINED SKINS
bg pattrens